Kako Napraviti Mongo Bazu Podataka

Mongo baza podataka je specifični model koji se sastoji od kolekcija koje sadrže dokumente, koji su pohranjeni u obliku ključ vrijednost. Posebno mi se sviđa kod mongo baze , što se pohranjeni podatci lako prezentiraju unutar programa koji ih koristi , podatci su u obliku rječnika s mogućim kombinacijama rječnik -> lista, dolje je prikazana tipična struktura dokumenta mongo kolekcije

{
_id: 1234,
Autor: { ime: "Ivan Blazevic", email : "blaz1988@gmail.com" },
post: "kako napraviti mongo bazu …",
datum: { $date: "2013-09-3 13:23UTC" },

komentari: [
{
korisnik: "marko32@hotmail.com",

text: "odličan članak!" },
{ user: "david@gmail.com",

text: "katastofa članak!" }
],
tagovi: [ "tutorijali", "internet" ]
}

Za instalaciju mongo baze podataka imate detaljne upute na web stranici docs.mongodb.org/manual/installation/.
Nakon instalacije proces mongo baze podataka pokrećete iz Command prompta , pokretanjem izvršne datoteke. Command Prompt morate pokrenuti kao administrator, engl. “Run As Administrator”

mongod.exe

Ja sam instalirao mongo bazu podataka na windows 7 unutar direktorija C:\mongodb , te sam folder data/db napravio također na C: disku. Zbog toga mongo bazu mogu pokrenuti naredbom :

C:\mongodb\bin\mongod.exe

mongod baza

Bez obzira u koji direktorij i na koji operacijski sustav ste instalirali mongo bazu, proces se uvijek može pokrenuti tako da odete u direktorij mongodb/bin , i pokrenete izvršnu datoteku mongod.exe

Unutar direktorija data/db smještena je mongo baza podataka, ako niste postavili taj direktorij na defaultnu lokaciju , za windowse to je C: disk, onda kod pokretanja morate navesti argument putanje tj. dbpath , npr.

C:\mongodb\bin\mongod.exe --dbpath d:\test\mongodb\data

Gore navedena naredba pokreće proces mongo baze i koristi bazu podataka iz direktorija d:\test\mongodb\data .

Mongo nudi opciju mongo klijenta , koji se po defaultu spaja na mongod.exe koji je pokrenut kao localhost na portu 27017.

Za pokretanje mongo klijenta na windows 7 , otvorite Command Prompt kao administrator i upišite

C:\mongodb\bin\mongo.exe

mongo

Za stvaranje mongo baze podataka ne postoji specifična naredba , nego se baza automatski kreira prilikom prvog unosa podataka u kolekciju .
Npr. recimo da želimo napraviti bazu , čiji je naziv blog , a sadrži kolekciju post. Spojite se na mongo klijent i upišite naredbu
use blog

mongodb use blog

Tek kada unesete podatke u bazu naziva blog, napraviti će se baza blog.

Za unos podataka upišite naredbu

db.post.save(
{
_id: 1234,
Autor: { ime: "Ivan Blazevic", email : "blaz1988@gmail.com" },
}
)

Navedena naredba sprema vrijednosti _id i Autor u kolekciju post, unutar baze podataka blog . Za pregled unesenih podataka upišite naredbu

db.post.find()

post save

Ako imate kakvih pitanja u vezi mongo baze podataka , slobodno ih objavite u komentarima.

Odgovori