Kako Napraviti Najbrži Avion Od Papira

Danas ću vam pokazati kako napraviti najbrži avion od papira.

1. Korak

Savijte papir na pola

avion papira 1

2. Korak

Savijte pilotsku kabinu , tako da oba dvije strane budu jednake

brzi avion

3. Korak

Savijte pilotsku kabinu prema dolje

avion brzi 2

4. Korak

Napravite još jednu pilotsku kabinu koja će ići preko stare kabine

brzi avion 3

5. Korak

Savijte dva krila, moraju biti jednaka

brzi avion 4

6. Korak

Savijte ga na pola

pola

7. Korak

Savijte krila prema dolje kao na slici

avion

Odgovori