Kako Napraviti Python/Django Aplikaciju

Django je napredno Python okruženje tj. framework , koji se najčešće koristi za izradu web aplikacija . Prednosti ovog frameworka su čisti čitljiv kod, npr. uobičajena web aplikacija se sastoji od velikog broja datoteka .py, .html, .css, .img itd , ako se promjeni neko svojstvo web aplikacije npr. naziv baze podataka, URL ili slično , potrebno je mijenjati kod u svim tim datotekama, što je naporno za svakog programera . Django framework koristi dizajn u kojim su svi elementi web apliakcije kao dizajn, baza i python kod odvojeni i nakon promjene nekog svojstva web aplikacije , biti će dovoljno napraviti i samo jednu promjenu koda u jednoj datoteci .

Da bi ste napravili python Django/ Aplikaciju potrebni su Vam sljedeći alati >

  • Python verzija 2.6.5 ili više
  • Django ,posljedna službena verzija je 1.5.1

Kako Instalirati Python 2.7.5

Posjetite python.org/getit/ i izaberite odgovarajuću verziju za vaš operacijski sustav, ja koristim windows 7 64 bit , pa sam izabrao “Python 2.7.5 Windows X86-64 Installer (Windows AMD64 / Intel 64 / X86-64 binary [1] — does not include source)”

python 27

Nakon što ste download-ali Python 2.7.5 klikom na datoteku python-2.7.5.amd64.msi pokrećete instalaciju

python instalacija 1

Slijedite uobičajene korake za instalaciju programa . Nakon instalacije pythona preporučujem da postavite python path , kako bi python mogli pokrenuti iz command prompta , bez obzira u kojem se direktoriju nalazite. Za postavljanje Python patha, odite u Computer > Properties > Advanced System Settings > Environmental Variables ili ako koristite windows 8 , samo u search upišite System variable i pod settings će te vidjeti opciju “Edit the system environment variables”

edit the system environment variables

Unutar System Variables , u varijablu Path dodajte C:\Python27\.

path2

Nakon ovoga moći će te pokrenuti python iz command prompt-a bez obzira u kojem se direktoriju nalazili

python cmd

Kako instalirati Django ?

Download-ajte zadnju verziju Djanga sa linka djangoproject.com/download/ . Nakon toga odpakirajte Django-1.5.2.tar.gaz na neku lokaciju na računalu. Npr. ja sam odpakirao u direktorij C:\Users\blaz1988\Documents\Django-1.4.6

Pokrenite Command prompt kao Administrator tj. opcija Run As Administrator i upišite naredbu
cd direktorij_gdje_ste_odpakirali django , kao npr.

cd C:\Users\blaz1988\Documents\Django-1.4.6

cmd1
Zatim upišite naredbu dir , kako bi vidjeli da li se datoteka setup.py nalazi unutar direktorija Django-1.4.6

setup django

Instalaciju pokrećete naredbom :
python setup.py install

Nakon pokretanje navedene naredba instalirati će se Django unutar vašeg Python direktoria pod site-packages. Npr ja sam instalirao Python na C:disk, pa će django biti instaliran unutar direktorija C:\Python27\Lib\site-packages .
Po defaultu django nudi vlastiti server koji može vjerovatno izdržati oko 200-tinjak korisnika, ako radite web aplikaciju za mali broj korisnika, ovo će Vam biti dovoljno, ako će vašu web aplikaciju koristiti više korisnika , preporučujem da podesite Django da radi s Apache serverom . Za stvaranje django projekta , pozicionirajte se u direktorij gdje ste instalirali django , npr :

cd C:\Python27\Lib\site-packages\django\bin

Nakon što ste se pozicionirali u odgovarajući direktorij , napravite django projekt naredbom
C:\Python27\Lib\site-packages\django\bin

django-admin.py startproject naziv_projekta

stvaranje projekta django

Nakon pokretanja prethodne naredba , napravit će se direktorij sa nazivom vašeg projekta , koji sadrži odgovarajuće datoteke . Za pokretanje django defaultnog servera pozicionirajte se u taj direktorij , npr.

cd C:\Python27\Lib\site-packages\django\bin\mojaaplikacija

i pokrenite naredbu

manage.py runserver

runserver

Upisom adrese http://127.0.0.1:8000/ u web preglednik , trebali bi vidjeti poruku It worked, što znači da ste uspješno instalirali Django i pokrenuli projekt .

radi django

Kako napraviti Hello World Aplikaciju u Djangu ?

Da bi ste napravili Django aplikaciju koja ispisuje riječi Hello World , potrebno je promjeniti datoteku urls.py i napraviti datoteku views.py.

django datoteke

Dvije osnovne datoteke svake django aplikacije su views.py i urls.py . Unutar datoteke urls.py nalazi se popis URL-ova i pokraj njih pogledi tj. views koji će se pozvati kada korisnik upiše određeni URL u web preglednik . Npr. kod urls.py datoteke :

from django.conf.urls import patterns, include, url
from views import hello

urlpatterns = patterns(”,

url(r’^mojaaplikacija/’, hello),

)


Prikazani kod govori da će se upisom URL-a http://127.0.0.1:8000/mojaaplikacija/ u web preglednik, pokrenuti pogled hello, koji se nalazi u datoteci views.py .
Da bi definirali poglede , napravite datoteku views.py unutar direktorija vašeg django projekta. Primjer datoteke views.py :

from django.http import HttpResponse

def hello(request):
return HttpResponse(“Hello, world. “)


Navedeni kod prihvaća HTTP zahtjeve, npr. GET zahtjev http://127.0.0.1:8000/mojaaplikacija/ , i vraća HTTP odgovor s tekstom “Hello World” .

Odgovori